religion

Judendomen och 3 viktiga heliga platser

Judendomen är världens tredje största religion. Tradition är viktigt inom judendomen, och detsamma gäller för alla heliga platser som judarna anser är heliga.   Vilken är den heligaste platsen inom Judendomen? Jerusalem är den heligaste platsen inom judendomen. Judiska pilgrimer och turister vallfärdar till Jerusalem, för att kunna besöka alla mysteriska och historiska platser. För …

Judendomen och 3 viktiga heliga platser Läs mer »

Vilken religion finns i Kina?

Det finns många ateister och agnostiker i Kina, men trots det är Kina inte ett homogent land gällande de trosuppfattningar som existerar. Kina räknas som multikulturellt då inslag av taoism, buddism, islam samt kristendom (både protestantism samt katolicism) existerar samt påverkar den kinesiska kulturen.   Hur många är ateister i Kina? Enligt en Gallupmätning som …

Vilken religion finns i Kina? Läs mer »

Vilken religion finns i Indien?

Indien är ett multikulturellt land där ett flertal religioner återfinns. Hinduismen är den mest vanligt förekommande trosuppfattningen, som strax över 80 % av befolkningen sympatiserar med. Utöver Indien har även Nepal samt Bangladesh hinduistiska majoritetsbefolkningar. För att förstå hur indier verkar och lever måste man ha grundläggande kunskaper gällande landets mest utbredda trosuppfattning; hinduismen. I …

Vilken religion finns i Indien? Läs mer »

Religionsfriheten i Sverige

Religionsfrihet innebär att människan har rätt att bestämma över sin trosuppfattning samt rätt att utöva den religion man önskar. Denna rättighet regleras både i de mänskliga rättigheterna och är inskriven i Sveriges grundlag. Runt om i världen är religionsfriheten delvis begränsad. Vad är religionsfrihet? Religionsfrihet är rätten att bestämma själv vad man ska tro på …

Religionsfriheten i Sverige Läs mer »

historiska kopplingar mellan vetenskap och filosofi

Monoteism och monoteistiska religioner

Monoteism är tron på en enda gud. Monoteism växte sig starkt när de abrahamistiska religionerna uppkom men en av de tidigaste monolitiska religionerna Zorastrismen som grundade omkring 1200 år före Kristus.   Vad är monoteism? Monoteism brukar definieras som tron på en enda gud eller dyrkan av en personlig gud. I begreppet ingår normalt att …

Monoteism och monoteistiska religioner Läs mer »

institutionalisering av filosofi

Polyteism och polyteistiska religioner

Polyteism är att tro på fler gudar än en enda gud. Många av de tidiga religionerna var polyteistiska men även idag finns många polyteistiska religioner som till exempel Samernas tro. Hinduismen är ett särskilt intressant fall som har polyteistiska drag men som ofta anses vara monoteistisk.   Vad är polyteism Polyteism eller mångguderi är att …

Polyteism och polyteistiska religioner Läs mer »