Agnostiker – vad det är och innebär

En agnostiker är en person som inte anser sig kunna veta om gud existerar. Det går inte att bevisa att gud finns men det går inte heller att bevisa att gud inte finns. Många agnostiker tror att livet efter döden går att likställa med en drömlös sömn. 

 

Vad är en agnostiker?

Många likställer ateism och agnosticism men det är inte riktigt korrekt. En ateist saknar tro på en eller flera gudar medan en agnostiker menar att det inte går att bevisa att det existerar en eller flera gudar.

En ateist skulle kanske hävda att eftersom det inte går att bevisa att gud existerar så är det rationellt att anta att gud inte finns. En agnostiker skulle snarare hävda att det är omöjlig att veta om gud existerar eller inte, men det betyder inte att det är bevisat att gud inte existerar.

 

Definition av agnostiker

En agnostiker definieras alltså som en person som inte anser sig kunna veta om det existerar en eller flera gudar. Men samtidigt är det ett ord som har flera betydelser eftersom personer har definierat ordet på olika sätt under historiens gång.

Själva begreppet uppfanns av en man vid namn TX Huxley i slutet av 1800-talet. Han menade att en agnostiker varken tror eller inte tror att det finns en gud. Enligt honom är agnosticism ingen livsåskådning utan enbart en metod eller en rent kunskapsteoretisk hållning.

Det går inte att tillskansa sig kunskap om tillvarons yttersta grunder. Denna definition är också den vanligaste om man tittar på vad det står i ordböcker världen över. Det finns dock mängder med agnostiker som själva har andra betydelser av vad ordet betyder. Det kan betyda att det som individ inte går att avgöra om det finns en gud eller inte.

Det finns inte en enda person i hela världen som kan veta om det finns en gud eller inte. Det går aldrig att veta om det finns en gud eller inte menar många agnostiker. I enlighet med Huxley menar många agnostiker att ingen person i hela världen kan ha kunskap om tillvarons yttersta grunder och att denna vetskap är omöjligt att skaffa sig.

En del religiösa personer kan betrakta sig som agnostiker. En kristen person kan till exempel hävda att kunskap om Gud är omöjlig att få eftersom Gud övergår det mänskliga förståndet.

 

Agnostiker om livet efter döden

Det finns såklart olika åsikter även bland agnostiker angående livet efter döden. En agnostiker skulle till exempel kunna tro att livet efter döden inte är annorlunda än en drömlös sömn.

Många agnostiker tror inte att det händer något särskilt eller att det är ganska odramatiskt att gå vidare till livet efter detta. Den som dör vet inte om att hen är död eftersom hen saknar medvetande.

Livet efter döden är alltså framförallt något som de som fortfarande lever kommer att behöva förhålla sig till. Livet efter döden blir på så vis främst en angelägenhet för efterlevande anhöriga och inte den som avlider.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *