Vilken religion finns i Kina?

Det finns många ateister och agnostiker i Kina, men trots det är Kina inte ett homogent land gällande de trosuppfattningar som existerar. Kina räknas som multikulturellt då inslag av taoism, buddism, islam samt kristendom (både protestantism samt katolicism) existerar samt påverkar den kinesiska kulturen.

 

Hur många är ateister i Kina?

Enligt en Gallupmätning som utfördes 2015 är 90 % av Kinas befolkning ateister, som är ett annat ord för ickereligiösa. Det är dock svårt att mäta andlighet då en betydande del av Kinas befolkning kan beskrivas som troende, då de tror på gud men inte sympatiserar med någon organiserad religion.

 

De fyra officiella religionerna

Buddhism, taoism, islam samt kristendom är Kinas fyra mest vanligt förekommande trosuppfattningar. I de underrubriker som återfinns nedan pratar vi mer om dessa fyra huvudreligioner.

 

Buddism i Kina

Buddismen spred sig till Kina från Indien för cirka 2 000 år sedan, och är landets mest utbredda trosuppfattning. Majoriteten av landets buddister är så kallade Han-kineser, vilket är den dominerande etniska gruppen i nationen. Många buddister återfinns även i Tibet.

De Han-kineser som klassificerar sig som buddister är sekulära i en mycket stor utsträckning, då de i regel inte ger uttryck för sin trosuppfattning genom att be eller genom att besöka tempel. Det är därför svårt att veta hur pass utbredd buddismen är inom Kina.

 

Taoism i Kina

Taoism kom till Kina för över 1 700 år sedan, och dess grundare hette Lao Tzo. Taoismens vilar även på tre grundpelare; ödmjukhet, empati samt sparsamhet. De världsberömda Yin och Yang-symbolerna, som förespråkar harmoni framför kaos, härstammar från taoismen.

Taoismen är relativt inflytelserik hos den Han-kinesiska delen av befolkningen, samt i glesbebyggda delar av nationen. Taoismen är även stark i Hongkong, Macao samt i den återstående delen av Sydostasien.

 

 

Islam i Kina

Den islamska tron spridde sig från ett flertal arabiska länder till Kina för cirka 1 300 år sedan. China Highlights påpekar att det finns över 14 miljoner människor med en islamsk trosuppfattning i Kina, och dessa bor främst i den nordvästra delen av landet, i provinser såsom Xinjiang, Ningxia samt Ganxu.

Det finns även ett flertal islamska tempel i Kina, samt en minoritet av muslimer i nästan alla större städer. Kinesiska muslimer särskiljer sig från kineser med andra trosuppfattningar, eller ingen alls, i det hänseende att de inte äter fläsk-, hund-, häst- eller åsnekött.

 

Kristendom i Kina

Katolicism och protestantism, det vill säga kristendomen, gjorde entré i Kina år 635, i samband med att persiska missionärer predikade om den (då) nya religionen. Kristendomen växte långsamt, och det var inte förrän efter det brittiska opiumkriget år 1940 som kristendomen kunde räknas som en majoritetsreligion.

Idag existerar ett flertal storslagna kyrkor i Kina, och enligt de senaste beräkningarna uppehåller sig cirka 3,3 miljoner katoliker och 5 miljoner protestanter i landet.

 

Att åka till Kina

Ett flertal sevärdheter återfinns i Kina såsom den kinesiska muren, den förbjudna staden samt terrakottaarmén.

I samband med att du uppehåller dig i Kina kan det vara en god idé att anlita en kinesisk tolk; dels för att du ska kunna samtala med lokalbefolkningen på ett bättre sätt, och dels för att du inte ska gå miste om att upptäcka samtliga sevärdheter i din närhet.