Ny nettside kommer.

Theofilos er et nordisk akademisk tidsskrift for studiet av teologi, filosofi og kultur, samt beslektede fagfelt. Det utgis med to ordinære nummer årlig samt også med temanummer ved behov. Tidsskriftets overordnede hensikt er å presentere, analysere og drøfte den kristne troens sannhet og relevans. Derfor står apologetiske temaer, perspektiver og anliggender sentralt.

Theofilos publiseres av NLA Høgskolen, Norge. Hvert nummer inneholder flere uavhengige avdelinger: fagfellevurderte artikler (academia), kritiske diskusjoner, analyser og essayer (forum), bokanmeldelser (biblos), samt aktuelle saker i nota bene. Skribenter er velkomne til å bidra med manus til academia og forum, med bokanmeldelser til biblos, samt med tips til nota bene.

Theofilos begynte i 2009 som et populærvitenskapelig tidsskrift utgitt av Damaris Norge. De tre første årgangene (2009-2011) finnes tilgjengelig som pdf-filer her. Fra og med 2012 ble Theofilos overtatt av Mediehøgskolen Gimlekollen (MhG) og omgjort til et delvis fagfellevurdert tidsskrift. Grunnet fusjon, utgis Theofilos fra og med 1. januar 2013 av NLA Høgskolen. Redaksjonen er fortsatt på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand.

Fra og med 2016 utgis Theofilos i samarbeid med Johannelund Teologiska Högskola.

For retningslinjer for skribenter, henvises til innsiden av omslagets bakside eller her. For spørsmål, ta gjærne kontakt med redaksjonen: red@theofilos.nu.

 ISSN 1893-7969

Theofilos, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, Bergtoras vei 120,
NO-4633 Kristiansand, Norge

—————–

Tilgjengelig online:

  • Theofilos Supplement nr. 1, 2015: Temanummer om bibelsyn (utgitt mai 2015) – se omslag og innhold.