institutionalisering av filosofi

Polyteism och polyteistiska religioner

Polyteism är att tro på fler gudar än en enda gud. Många av de tidiga religionerna var polyteistiska men även idag finns många polyteistiska religioner som till exempel Samernas tro. Hinduismen är ett särskilt intressant fall som har polyteistiska drag men som ofta anses vara monoteistisk.

 

Vad är polyteism

Polyteism eller mångguderi är att dyrka flera gudar. Det är alltså en gudstro som inkluderar fler gudar än en. Det är vanligt att det finns en viss hierarki bland de olika gudarna inom ett polyteistiskt religionssystem. Det är även vanligt att de olika gudarna har olika funktioner.

 

Polyteistiska religioner

Många av de tidiga religionerna var polyteistiska. De grekiska och romerska mytologerna är ett par exempel på livsåskådningar där man trodde på flera gudar. Även den skandinaviska asatron är ett exempel på en polyteistisk religion. Den egyptiska religionen är ett annat exempel på en polyteistisk religion.

Om man inom sin religion anser att vissa gudar är viktigare än andra så heter det henoteism eller monolatri. Samerna har också en tro där de tror på fler gudar än en. Medan man inom monoteistisk religion tror att det enbart finns en gud och att han är allsmäktig och ofelbar så är polyteistiska religioner ofta annorlunda. Gudarna har mer ”mänskliga” egenskaper och ofta så vet du inte allt. Saker som kan hända inom en sådan föreställningsvärld är till exempel att de dödliga människorna kan söka skydd hos en Gud för att skydda sig mot en annan Gud.

Gudarna inom polyteistiska religioner är inte ständigt närvarande och inom myterna så är till exempel gudarna med bland människorna och avlar barn med dem eller liknande. Det kan förekomma polyteism inom de monoteistiska religionerna. En del utövar av islam och judendomen anser att kristendom är polyteistiskt eftersom kristna tror på treenigheter att Gud är delad i fadern, sonen och den helga anden. Det anser inte kristna själv. Vissa betraktar även tron på att änglars finns som ett polyteistiskt drag inom de monoteistiska religionerna.

 

Hinduismen är polyteistisk

Inom hinduismen finns många olika gudar. Hinduismen anses vara en polyteistisk religion men många hinduer anser sig vara monoteistiska – hur kan det vara så? Jo, en del hinduer anser att själen efter döden föds på nytt i en ny kropp. Men det finns även en världssjäl – braman – och denna världssjäl är egentligen allt som finns.

Utifrån det perspektivet kan man säga att det bara finns en gud, det vill säga braman. De olika gudarna är ur det perspektivet bara manifestationer av en och samma gud. Men det finns även andra hinduer som menar att de är polyteister eftersom de inte tror på enbart en gud eftersom det inte är någon uppdelning mellan individuella själar och världssjälen – allt är ett.

Tron att allt är ett kan ibland även kallas monism. Så hinduism kan alltså både betraktas som en polyteistisk religion och en monoteistisk religion – det beror på den troendes åskådning.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *