Vilken religion finns i Indien?

Indien är ett multikulturellt land där ett flertal religioner återfinns. Hinduismen är den mest vanligt förekommande trosuppfattningen, som strax över 80 % av befolkningen sympatiserar med. Utöver Indien har även Nepal samt Bangladesh hinduistiska majoritetsbefolkningar.

För att förstå hur indier verkar och lever måste man ha grundläggande kunskaper gällande landets mest utbredda trosuppfattning; hinduismen. I denna artikel beskriver vi bland annat vilka trosuppfattningar som är vanligast i Indien samt fakta gällande hinduismen.

 

De vanligaste trosuppfattningarna i Indien

Nedanstående spridning existerar gällande indiers val av trosuppfattning, konstaterar World Atlas:

  • 80 % av befolkningen är hinduister.
  • 13 % av befolkningen tillhör trosuppfattningen Islam.
  • 2 % av befolkningen är kristna.
  • 2 % av befolkningen sikher.
  • 1 % av befolkningen är buddister.
  • 0,4 % av befolkningen är jainister.
  • 1,6 % av befolkningen tillhör övriga trosuppfattningar likt judaism, bahai eller naturbaserade (av elaka tungor kallade hedniska) religioner. Här innefattas även ateister och agnostiker.

Det kan vara lätt att tro att den jainistiska delen av befolkningen är obetydligt stor, men med tanke på att 1.3 miljoner människor kallar Indien för sitt hem är den jainistiska populationen stor. Närmare bestämt cirka 5.2 miljoner människor till antalet, för att vara exakt.

 

Vad är hinduism?

Hinduism är en polyteistisk religion, vilket innebär att hinduister tror på ett flertal gudar. Brahman, eller det stora världsalltet, är ett centralt begrepp inom hinduismen. Att lösgöra sig från ett kretslopp av reinkarnationer, för att bli upplyft till Brahman, är det slutgiltiga målet.

Brahman ska inte förväxlas med Brahma, som är den gud som hinduisterna menar skapade världen. Förutom Brahman är följande gudar förknippade stora inom hinduismen:

Vishnu: En gud som kan ta många skepnader såsom Rama, Krishna och Sarasvati. Vishnu har som mål att hålla universum i balans och harmoni.

Shiva: Kallas även för ”vilddjurets herre”, och utgör tillsammans med Vishnu och Brahma en av de mest mäktiga hinduistiska gudarna. Shiva förknippas ofta med krig, död och förstörelse.

Ganesha: Är en elefanthövdad gud som tar bort barriärer. Han ska även frambringa tur och beskyddar bland annat författare, journalister och bankirer.

 

Läs mer: Vad är polyteism?

 

Tror hinduister på karma?

Ja, karma är ett centralt begrepp inom hinduismen som innebär att alla dina gärningar som du utför i detta liv kommer att återspeglas i nästa. Goda gärningar bidrar till att man får ta del av ett mer njutbart liv vid nästa reinkarnation, medan elaka gärningar bestraffas i nästa liv.

Somliga indier är rika, medan en stor andel av befolkningen är utblottade och tvingas leva med extremt små medel enligt CNN. Somliga menar att de indier som har det svårt vägrar att göra någonting åt saken då deras levnadssituation upplevs vara en konsekvens av de felaktiga val som utförts under deras förra liv.

 

Dricker hinduister alkohol och äter de kött?

Hinduismen är inte en uppläxade religion, utan en mjuk sådan. Hinduister får äta kött och dricka alkohol, men om de gör så kan karman skadas vilket innebär att många indier frivilligt avstår från dessa njutbarheter. Detta då att inte skada andra (”Do no harm”) ses som ett viktigt mantra inom hinduismen.