Religionsfriheten i Sverige

Religionsfrihet innebär att människan har rätt att bestämma över sin trosuppfattning samt rätt att utöva den religion man önskar. Denna rättighet regleras både i de mänskliga rättigheterna och är inskriven i Sveriges grundlag. Runt om i världen är religionsfriheten delvis begränsad. Vad är religionsfrihet? Religionsfrihet är rätten att bestämma själv vad man ska tro på …

Religionsfriheten i Sverige Läs mer »

historiska kopplingar mellan vetenskap och filosofi

Monoteism och monoteistiska religioner

Monoteism är tron på en enda gud. Monoteism växte sig starkt när de abrahamistiska religionerna uppkom men en av de tidigaste monolitiska religionerna Zorastrismen som grundade omkring 1200 år före Kristus.   Vad är monoteism? Monoteism brukar definieras som tron på en enda gud eller dyrkan av en personlig gud. I begreppet ingår normalt att …

Monoteism och monoteistiska religioner Läs mer »

institutionalisering av filosofi

Polyteism och polyteistiska religioner

Polyteism är att tro på fler gudar än en enda gud. Många av de tidiga religionerna var polyteistiska men även idag finns många polyteistiska religioner som till exempel Samernas tro. Hinduismen är ett särskilt intressant fall som har polyteistiska drag men som ofta anses vara monoteistisk.   Vad är polyteism Polyteism eller mångguderi är att …

Polyteism och polyteistiska religioner Läs mer »