historiska kopplingar mellan vetenskap och filosofi

Monoteism och monoteistiska religioner

Monoteism är tron på en enda gud. Monoteism växte sig starkt när de abrahamistiska religionerna uppkom men en av de tidigaste monolitiska religionerna Zorastrismen som grundade omkring 1200 år före Kristus.

 

Vad är monoteism?

Monoteism brukar definieras som tron på en enda gud eller dyrkan av en personlig gud. I begreppet ingår normalt att man förnekar några andra gudars tillvaro. Denna enda gud anses normalt ha skapat världen som människan lever i.

 

Vad betyder monoteism?

Mono betyder ensam och teism betyder att tro på grekiska (det kommer från teos som betyder gud). Monoteism betyder alltså att tro på en ensam gud.

 

Monoteism och polyteism

Poly betyder flera eller många och därmed betyder alltså polyteism att tro på flera gudar. Skillnaden mellan monoteism och polyteism är alltså att den troende tror på en eller flera gudar. Vissa religioner som till exempel hinduismen kan vara delvis både polyteistisk och monoteistisk eftersom utövarna av religionen definierar det olika.

Mer om detat under vår artikel om  polyteism

 

Monoteistiska religioner

De abrahamitiska religionerna det vill säga judendomen, kristendomen och islam är alla monoteistiska religioner men det finns många andra. De tre världsreligionerna har profeter och grundare som alla enligt urkunden är ättlingar till patriarken Abraham, därför kallas de för de abrahamitiska religionerna.

Dessa religioner baseras på grundsatsen att ”du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig”. Inom islam så har man ett begrepp som kallas tawhīd, som betyder att gud är odelbar. Inom detta begrepp menar man att den troende ska förstå och tro på den enda sanna Guden.

Du har kanske till exempel hört dessa frasen när en muslim ber till gud. Inom kristendom så hävdar man också att det enbart finns en gud som är allsmäktig och råder över skapelsen. Många kristna tror dock på treenigheten som betyder att Gud har tre inre värden eller egenskaper i Fader, Sonen och den heliga Anden.

En del anser att dessa kristna är politiester på grund av detta. Judendomen ligger till grund för både kristendomen och islam och är även den monoteistisk.

Trosbekännelsen inom judendomen lyder: “Hör Israel! Herren, vår Gud, Herren är en!“ Inom judendom så är Gud skaparen och människan är skapad till hans avbild.

Några andra exempel på monoteistiska religioner är rastafari, sikhism och zorastrism. Zorastrism var en av de tidigaste monoteistiska religionerna då den grundades omkring 1200 år före kristus. Det var grekerna som gav religionen dess nuvarande namn zorastrismen men det var perserna som skapade den under namnet zarathustra.

Zarathustra levde i området öster om kaspiska havet där Iran, Uzbekistan eller Turkmenistan ligger idag. Denna religion ska ha haft stort inflytande över de abrahamistiska religionerna. Bland så fick judarna föreställningar om himmel och helvete då de påverkades av dessa anhängare runt 500 år före Kristus.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *