Abonnera

Denna informationssida är inte uppdaterad och gäller därför inte. Mer information kommer Juli 2021.

Abonnement i Norge

Theofilos.nu kommer ut to ganger årlig online og har følgende abonnementspriser: ordinært abonnement kr. 350,- og studentabonnement kr. 250,-. Det er også mulig å tegne støtteabonnement for 500 kr. Enkeltnummer koster 125 kr (+ porto).

Bestillinger utenfor Norden: Samme priser som over, men med ekstra portokostnad.

Kontakt oss for bestillingen. Husk å skrive navn, adresse og epost adresse – samt hvilket abonnement du ønsker. Faktura tilsendes.


Prenumeration i Sverige

Theofilos kommer ut två gånger per år online med följande prenumerationspriser: normal 350 kr, student 250 kr. Medlemmar i föreningarna apologia och Theofil, samt studenter vid CredoAkademin: 250 kr. Man kan också teckna stödprenumeration 500 kr. Lösnummer: 125 kr plus ev. porto.

Beställningar utanför Norden, samma priser som ovan plus extra portokostnader.

Kontakta oss för din beställning.. Kom ihåg att skriva namn, adress och epostadress – smt vilket abonnement du önskar. Faktura sändes till dig.