Theofilos är en nordisk fackgranskad tidskrift som utkommer två gånger per år för studiet av teologi, filosofi och kultur och närliggande områden. Dess övergripande syfte är att presentera, analysera och diskutera den kristna trons sanning och relevans. Tidskriften publiceras av Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, Norge. Varje nummer innehåller tre oberoende avdelningar: fackgranskade artiklar (academia), kritiska diskussioner och analyser (forum) och bokrecensioner (biblos). Skribenter är välkomna att bidra med manus till academia och forum samt bokrecensioner till biblos. För riktlinjer se insidan av omslagets baksida eller Theofilos’ hemsida: www.theofilos.nu. För frågor var vänlig att kontakta redaktionen: red@theofilos.nu

ISSN 1893-7969

 

Adress i Sverige:

Theofilos

CredoAkademin

Luntmakargatan 84

113 51 Stockholm