Denne informasjonssiden vil bli oppdatert i løpet av juni 2018.

Abonnement i Norge 

Theofilos kommer ut to ganger årlig og har følgende abonnementspriser: ordinært abonnement kr. 350,- og studentabonnement kr. 250,-. Det er også mulig å tegne støtteabonnement for 500 kr. Enkeltnummer koster 125 kr (+ porto).

Bestillinger utenfor Norden: Samme priser som over, men med ekstra portokostnad.

Send din bestilling i skjemaet nedenfor. Husk å skrive navn, adresse og epost adresse – samt hvilket abonnement du ønsker. Faktura tilsendes.

————

Prenumeration i Sverige

Theofilos kommer ut två gånger per år, med följande prenumerationspriser: normal 350 kr, student 250 kr. Medlemmar i föreningarna apologia och Theofil, samt studenter vid CredoAkademin: 250 kr. Man kan också teckna stödprenumeration 500 kr. Lösnummer: 125 kr plus ev. porto.

Beställningar utanför Norden, samma priser som ovan plus extra portokostnader.

Sänd beställning i formuläret nedan. Kom ihåg att skriva namn, adress och epostadress – smt vilket abonnement du önskar. Faktura sändes till dig.

————

 

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding

 

Theofilos, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen

Postboks 410 Lundsiden
NO-4604 Kristiansand

Redaksjon: red@theofilos.nu

www.theofilos.nu