academia

Manuscripts submitted to academia should constitute a contribution to the academic debate within a field of study that is relevant for the purposes of Theofilos and should not previously have been published in the same format. Authors are asked to only submit texts that they consider complete with respect to language and content. Texts in academia should be written in Norwegian, Swedish, Danish or English and sent in a Word document to red@theofilos.nu according to the guide lines in Formalia below. First, a board member reads through the manuscript and, if it is relevant for Theofilos, it will be sent to two anonymous peer reviewers for evaluation. If the text is accepted, the document with some revisions (if needed) with regard to content and language will be sent to the author. These should promptly be reviewed and corrected before the text is sent back to the editor. Following successful publication the author receives one copy of the issue where the text has been published. Should the text not meet the academic standard required for publication in academia the author will obtain a written motivation.

 

forum og biblos

Bidragene til forum er ikke fagfellevurdert, men de bør uansett holde samme nivå språklig og innholdsmessig som i academia. Forfatterne bør unngå eller alternativt erstatte fagbegreper (så langt det er mulig), samt forenkle argument og fremstilling slik at artikkelen kan være tilgjengelig for en bredere lesekrets. I forum føres kritiske diskusjoner rundt aktuelle saker innen akademia, kirke eller kultur. Redaksjonen er selvsagt interessert i innspill og idéer fra lesere. Anmeldere av bøker til biblos bes kontakte redak sjonen for å få tilsendt anmeldereksemplar. En anmeldelse skal presentere bokas innhold, gjerne nevne noe om forfatteren, samt presist formulere hva anmelderen vurderer som boka sine sterke og svake sider. En anmeldelse bør ikke ha mer enn 6.000 tegn inkludert mellomrom. Lengre tekster om en bok eller flere plasseres som artikler i forum, og inneholder en dypere analyse av ett eller to temaer i den aktuelle boka.

 

Formalia

Texts submitted to Theofilos should be written in a factual prose with high readability in Swedish, Norwegian, Danish or English (only for academica). As far as possible, avoid complicated formulations. The editors will reject texts containing personal attacks and pejorative language. Manuscripts in academia should be no shorter than 4.000 words. Theofilos follows Chicago Humanities Manual of Style.

Together with the text please attach the following in a separate document:

1. The title of the text and subtitle if it is required to clarify the subject

2. Your name, email, address and telephone number.

3. A short presentation – your (if applicable) academic position, institution, research and interests. If you are not known

to anyone of the editors beforehand, please tell us something about yourself.

4. An abstract (maximum 400 signs including space)

5. Key words (maximum 5 words)

 

Reproduksjon av materiale fra Theofilos er kun tillatt med redaksjonens samtykke, og i samråd med forfatteren. Forfatteren kan publisere sitt materiale på nytt etter at redaksjonen har blitt orientert og dersom det angis at teksten er tidligere publisert i Theofilos. Alle meninger og konklusjoner som publiseres i Theofilos er forfatternes egne og samsvarer ikke nødvendigvis med redaksjonens oppfatninger.