Redaksjon:

Lars Dahle (ansvarlig redaktør), NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, Norge

Stefan Lindholm (redaktør), NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, Norge

Kjell O. Lejon, Johannelunds Teologiska Högskola / Linköpings Universitet, Sverige

Margunn Serigstad Dahle, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, Norge

Terje Skjerdal, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, Norge

Stefan Gustavsson, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, Norge / Apologia – Centrum för kristen apologetik, Sverige

 

Redaksjonsråd:
(Denne listen oppdateres i løpet av juni 2018.)

Knut Alfsvåg, Misjonshøgskolen i Stavanger, Norge

Jeppe Bach Nikolajsen, Menighedsfakultetet, Danmark

Tomas Bokedal, Divinity and Religious Studies, University of Aberdeen, United Kingdom

Paul Otto Brunstad, NLA Høgskolen, Norge

LarsOlov Eriksson, Johannelunds teologiska högskola, Sverige

Leif Erikson, Åbo Akademi, Finland

Jens Bruun Kofoed, Fjellhaug internasjonale Høgskole, Danmark

Paul Hemeren, Skövde Högskola, Sverige

Torbjörn Johansson, Församlingsfakulteten, Sverige

Per Landgren, Oxford University, United Kingdom

Vesa Ollilainen, Åbo Akademi, Finland

Atle Ottesen Søvik, Det teologiske menighetsfakultet, Norge

Sebastian Rehnman, Universitetet i Stavanger, Norge

Solveig Reindal, NLA Høgskolen, Norge

Morten Sager, Göteborgs universitet, Sverige

Njål Skrunes, NLA Høgskolen, Norge

Mark Sluys, Johannelunds teologiska högskola, Sverige

James Starr, Johannelunds teologiska högskola, Sverige

Ralph Vaags, Universitetet i Agder, Norge

Chris Wales, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, Norge