Theofilos vol. 5 nr. 2 2013  – PDF

 
academia
Lutheranism or Secularism? Kjell O. Lejon s. 4
The Aposteriori Wager: Pascal Meets Bayes Ola Hössjer s. 13
Den rette Forkjerlighed … Et overset element i Kierkegaards
Kjerlighedens Gjerninger Carsten Elmelund Petersen s. 33
Økonomiske effekter av religiøse holdninger til arbeid og næringsvirksomhet:
Et overblikk og et rammeverk for videre forskning
Magne Supphellen s. 48
 
forum
symposium: Uppståndelsen
Jesus’s resurrection and Christian origins N.T. Wright s. 62
The resurrection of Jesus’s Timeline Gary R. Habermas s. 71
Replik på N. T. Wright och Gary R. Habermas
– nytestamentliga perspektiv Tomas Bokedal s. 80
Tro og fornuft hos Søren Kierkegaard – Aspekter fra et
gennemgående tema Jakob Valdemar Olsen s. 86
Huler og hobbiter, hell og helliggjørelse Bjørn-Are Davidsen s. 95
Woody Allen x3 – Nostalgi, åtrå och girighet Martin Ricksand s. 102
Viktige kristne filosofer i vår tid Espen Ottosen s. 108
 
 
 

Theofilos vol. 5 nr. 1 2013  – PDF

 
academia
The Problem of Evil: Analytic Philosophy and Narrative Eleonore Stump s. 4
Den evangelikala väckelsen och moderniteten Joel Halldorf s. 16
Folkkyrkan som politisk aktör i det postkristna samhället Patrik Hagman s. 32
 
forum
symposium: Folkkyrkan som politisk aktör i det postkristna samhället
Kan inte kyrkan vara både opinionsbildare och en profetisk
alternativ gemenskap? Stefan Swärd s. 45
Folkekyrkjer i ”fellesrommet” Egil Morland s. 48
Slutreplik Patrik Hagman s. 52
En misjonerende folkekirke – Folkekirkens grenser Berit Nøst Dale s. 55
Samtal med professor Elenore Stump Stefan Lindholm s. 59
Les Mis – fengende og frigjørende Margunn Serigstad Dahle s. 66
De mänskliga rättigheternas grund: om rättspositivism och naturrätt
i ett postmodernt samhälle Ruth Nordström s. 70
Sosiale medier – i mediekritisk og missiologisk perspektiv Lars Dahle s. 79
Mellom logikk och lengsel: C.S: Lewis etter 50 år Bjørn-Are Davidsen s.85