Theofilos vol. 7 nr. 2 2015 – PDF

intro s. 133

academia

Kvinners troverdighet og den tomme graven, Martin Jakobsen s. 136

Magt på godt og ondt – og Black Power, Carsten Elmelund Petersen s. 145

forum

A Pre-Modern Reflection Upon the Modernist Foundations of Postmodernism, Peter Williams s. 160

Det internationella samvetsfördraget – En global konvention om trosövertygelser och samvetsfrihet s. 173

Etik, naturrätt, samvete och samvetsfrihet, Per Landgren s. 184

Barnmorskefallet – argument och rättsläge, Per Ewert s. 191

Ett alternativ till metodologisk naturalism, Björn Nissen s. 197

Guds Ord och bibelvetenskapens utmaningar – En recensionsartikel om Bibeln – Myt eller Sanning, David Willgren s. 206

Kommentar till David Willgrens granskning, Seth Erlandsson s. .229

Den reformerta ortodoxin: forskningsläge och relevans för dagens teologi – En recensionartikel om A Companion to Reformed Orthodoxy, Stefan Lindholm s. 236

nota bene! s. 247

 

Theofilos Supplement vol. 7 nr. 1 2015

Gratisnummer!

Omslag: PDF

Inlaga: PDF

 

Gästredaktör: Oddvar Johan Jensen

 

intro s. 1

academia

Implisitt skriftsyn i bøker om kristent ungdomsarbeid, Bård Eirik Hallesby Norheim s. 6

Bibelsynets systematisk-teologiske sammenheng, Gunnar Innerdal s. 20

På Luthers vis – Om den sakssvarende bibellesnings forutsetninger og implikasjoner, Knut Alfsvåg s. 33

Å fastholde et evangelikalt bibelsyn i lys av nyere epistemologi og hermeneutikk, Espen Ottosen s. 45

The Early Rule-of-Faith Pattern as Emergent Biblical Theology, Tomas Bokedal s. 57

Hvordan lese gammeltestamentlige tekster, Torleif Elgvin s. 76

 Skriftsyn og skriftbruk hjå Ole Hallesby, Hans M. Bringeland s.88

forum

Debatten om NLAs skriftsyn vinteren 2013-2014 –Noen personlige observasjoner, Odd Sverre Hove s. 110

Hva kjennetegner et evangelikalt bibelsyn? Utdrag fra sentrale Lausannedokumenter, Lars Dahle s. 119

biblos s. 130

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>